top of page

Acugraph (energetische screening)

Door energetische metingen te doen aan de hand van de AcuGraph wordt u energie uitgetekend in grafieken om het op die manier visueel te maken.

Door middel van de AcuGraph kan de energie in ons lichaam (Qi) op een objectieve manier worden uitgemeten. De bronpunten van elke meridiaan worden door middel van een probe opgemeten, waarna de computer deze waardes analyseert en ze onmiddellijk visueel duidelijk in kaart brengt. De combinatie van de AcuGraph meting en de patroondifferentiatie door de therapeut zijn een perfecte aanvulling aan elkaar in functie van een efficiënte behandeling.

Op basis van deze meting op 24 punten kan via duidelijke grafieken de verdeling van energie aan de patiënt worden getoond. De meting kan makkelijk verschillende keren worden herhaald om op die manier de evolutie van de behandeling te volgen en te monitoren. Uit wetenschappelijk onderzoek toont een goede betrouwbaarheid van metingen die gebeurd zijn met de AcuGraph (link pubmed – Mist et al 2011)

De grafieken en verslagen kunnen eventueel worden doorgemaild naar uzelf of naar andere therapeuten worden doorgestuurd.

bottom of page